پوستر فیلم  پاورچین

پاورچین

محصولایران
سریال «پاورچین» درباره زندگی دو مرد و همسرانشان و دوست بیکارشان است. اتفاقات طنز این سریال پیرامون کار و محل زندگی آن ها اتفاق می افتد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر