پوستر فیلم  ۸۳

۸۳

محصولهند
فیلم «۸۳» شرح پیروزی تیم کریکت هند به رهبری «کاپیل دیو» در جام جهانی 1983 در انگلیس است. در حالی که هیچ کس انتظار پیروزی این تیم را ندارند، تنها به دلیل اعتماد یک نفر به «کاپیل دیو» تاریخ می آفریند و هند را دوباره به صحنه جهانی کریکت بر می گرداند.
فیلم‌های پیشنهادی