پوستر فیلم  هدیه

هدیه

محصولایران
فیلم «هدیه» داستان زن و شوهر جوانی است که در آستانه بچه دار شدن هستند و زندگی آن ها در کنار مادری که دچار بیماری فراموشی است به خوبی سپری می شود. تا این که بعد از مطلع شدن از سرطان «ستاره»، زن «عباس»، ورق زندگی برمی گردد و وارد مرحله جدیدی می شود.