بره ناقلا
بستن
پوستر فیلم  بره ناقلا

بره ناقلا

«بره ناقلا» تصمیم می گیرد که از کار های داخل مزرعه دور مانده و مقداری استحرات کند. در این میان اتفاقی پیش می آید که گوسفندان مزرعه وارد شهر می شوند، حال باید «بره ناقلا» به کمک «سگ کشاورز» گوسفندان را به مزرعه بازگرداند.
فیلم‌های پیشنهادی
Mark BurtonRichard Starzak
Paul KewleyJulie Lockhart
Ilan Eshkeri
Sim Evan-Jones