پوستر فیلم  سم سم

سم سم

محصولفرانسه
این انیمیشن درباره موجودی به نام «سم سم» است. او از همه لحاظ تکمیل است و همه چیز دارد. از جمله یه بشقاب پرنده زیبا، تنها چیزی که او ندارد ابرقدرت واقعی است.
فیلم‌های پیشنهادی