پوستر فیلم  قفل ساز

قفل ساز

محصولایران
فیلم «قفل ساز» داستان زندگی یک پدر و پسر است. پدر «محمدعلی» به دلیل رفتارهای تند و خشونت آمیزش بازداشت می شود. محمدعلی که در دستگیری پدرش تاثیر دارد، ناگهان خود را تنها و بی یار و یاور می بیند. اقوام او را طرد می کنند. پدر نیز کینه او را به دل می گیرد. محمدعلی برای آزادی پدر همه تلاشش را می کند اما پرونده باید مراحل قانونی اش را طی کند.
غلامرضا رمضانی
حسن آقاکریمی
رضا شیروانی