پوستر فیلم  پروژه آدام

پروژه آدام

محصولآمریکا
فیلم «پروژه آدام» درباره سرقت هواپیمای جت (سفر در زمان) در سال ۲۰۵۰ توسط «آدام» است. او برای فرار، مختصات زمانی را اشتباه ثبت کرده و به زمان گذشته یعنی سال ۲۰۲۲ باز می‌ گردد و در هنگام فرود با سانحه مواجه می شود. در این سال آدام با خودش که نوجوانی ۱۲ ساله است دیدار می‌ کند. حالا باید راهی پیدا کند که به زمان خودش بازگردد.
فیلم‌های پیشنهادی