پوستر فیلم  افسانه ربات ها

افسانه ربات ها

محصولتایلند
انیمیشن «افسانه ربات ها» درباره یک ربات بسیار بزرگ است که در سرزمینی دور افتاده بعد از جنگی عظیم، بی هدف زندگی می کند و با دوست جدیدش در این سرزمین آشنا می شود.
فیلم‌های پیشنهادی