آسوده بخواب کوروش
بستن
پوستر فیلم  آسوده بخواب کوروش

آسوده بخواب کوروش

محصولایران
مستند «آسوده بخواب کوروش» روایتی از ارتباط «محمدرضا پهلوی» ، شاه ایران با بحرین ، آخرین منطقه جدا شده از ایران است. در این مستند ، به چرایی و چگونگی تصمیم «محمدرضا شاه» برای واگذاری بحرین به آل خلیفه پرداخته می‌شود.
علی فراهانی
مهدی مستوفی
علی فراهانی