پوستر فیلم  نهنگ آزاد 3

نهنگ آزاد 3

محصولآمریکا
فیلم «نهنگ آزاد 3» داستان «جسی» پسر 16 ساله ای است که اکنون به عنوان یک محقق جانوارن دریایی روی یک کشتی تحقیقاتی، همراه با دوست قدیمی اش «راندولف» کار می کند. وقتی «ویلی» توسط نهنگداران غیرقانونی تهدید می شود، او دوباره با «جسی» متحد می شود تا دوستان نهنگشان را از چنگ تاجران نفت نجات دهند.
فیلم‌های پیشنهادی
Sam Pillsbury
Jennie Lew Tugend
John Mattson
Cliff Eidelman
Margaret Goodspeed