پوستر فیلم  باب بیواس

باب بیواس

محصولهند
فیلم سینمایی «باب بیواس» داستان یک کارمند بیمه است، که پس از هشت سال از کما بیرون می آید و سپس از بیمارستان مرخص می شود. او به زودی با استقبال گرم همسرش، مری و پسرش روبرو می شود، اما حافظه خود را از دست داده و گذشته را به یاد نمی آورد.