پوستر فیلم  یاپ یاپس

یاپ یاپس

محصولکانادا
انیمیشن سریالی «یاپ یاپس» داستان سه موجود است که می توانند به هر آنچه که تصور کنید، تبدیل شوند و با یک دیگر ماجراجویی کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Matthew Fernandes
Tammy Semen
Damon de Szegheo
W. Geoffrey Walton