پوستر فیلم  سه شمشیر زن 2

سه شمشیر زن 2

محصولچین
داستان فیلم «سه شمشیر زن 2» در سلسله مینگ چین اتفاق می افتد. فردی به نام «شن لیان» با بازی «چانگ چن» پلیس مخفی دولتی فاسد، در یک ماموریت توسط توطئه به دام می افتد. او برای اثبات بی گناهی با دختری به نام «بی ژای» با بازی «یانگ می» به دنبال حقیقت می گردد.
فیلم‌های پیشنهادی
Yang Lu
Yibing WangNing Zhang
Shu ChenYang Lu
Kenji Kawai
Yiran TuLiyun Zhu