پوستر فیلم  جانان

جانان

محصولایران
فیلم «جانان» به کارگردانی «کامران قدکچیان» درباره «جانان» دختر پرشوری است که در بین صفحات یک کتاب قدیمی نامه ای عاشقانه پیدا می‌ کند و تصمیم به انتشار این نامه در صفحه مجازی خود می گیرد.
کامران قدکچیان
عبدالمحمد نجیبی