پوستر فیلم  مگ

مگ

در فیلم «مگ» گروهی از دانشمندان در حال کاوش در سنگر «ماریاناس» در اعماق دریا با بزرگ ترین غارت گر دریایی «کوسه مگ» که تاکنون وجود داشته است، روبرو می شوند.
فیلم‌های پیشنهادی