پوستر فیلم  شمشیر اژدها

شمشیر اژدها

محصولهنگ کنگ
انیمیشن «شمشیر اژدها» داستان حمله مهلک موجودی ویرانگر به یک شهر است که اهالی شهر برای نابودی این موجود و دفاع از شهر خود تنها باید از ابزاری به نام شمشیر اژدها کمک بگیرند. اما مشکل آنجاست که شخصی که از جای شمشیر اژدها اطلاع دارد، این موضوع را به دیگران نمی گوید، زیرا می داند خطرات ناگفته ای در انتظار هر کسی است که این سلاح افسانه ای را پیدا کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Antony Szeto
Stanley Tong
Lincoln Lo
Chi-Leung Kwong