پوستر فیلم  مرد هزار چهره

مرد هزار چهره

محصولایران
سریال «مرد هزار چهره» درباره متهمی به نام «مسعود شصتچی» ملقب به مرد هزار چهره است. او در جریان دادگاه محاکمه‌ اش اصرار به بی‌ گناهی خود دارد. نماینده‌ مدعی العموم برای او که متهم به چندین فقره کلاه برداری از طریق جعل عنوان است، تقاضای اشد مجازات را دارد. اما او در دفاعیات خود می‌ گوید هیچ کدام از این جعل عنوان ها دست خودش نبوده است.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر