پوستر فیلم  کوچک جنگلی

کوچک جنگلی

محصولایران
فیلم «کوچک جنگلی» به کارگردانی «بهروز افخمی» قیام «میرزاکوچک خان جنگلی» با بازیگری «علیرضا مجلل» و همراهی مردم گیلان را با او، به تصویر کشیده و جنگ های او برای آزادی ایران را مورد بررسی قرار می دهد.