پوستر فیلم  منم دوستت دارم

منم دوستت دارم

محصولایران
سریال «منم دوستت دارم» داستان یک خانواده‌ است که علی رغم تمام مشکلات برای گرم تر شدن فضای خانه‌ و بهتر شدن روابط بین‌ اعضا از چالش هایی که با آن مواجه می شوند، درس می گیرند و با امید به آینده تلاش می کنند.
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر