پوستر فیلم  خط کج

خط کج

محصولایران
فیلم سینمایی «خط کج» به کارگردانی «ایرج آقایی» داستان زندگی آدم هایی است که وقتی وارد خط کج می شوند دیگر نمی توانند عشق را در قاب پنجره چوبی تجربه کنند. این موضوع قابل توجه افرادی است که عادت دارند زود به زود قاب عینکشان را عوض کنند.
ایرج آقایی
مهدی لباف
ایرج آقایی