پوستر فیلم  کیش و مات

کیش و مات

محصولایران
فیلم «کیش و مات» داستان فردی به نام «بهروز» است که دست به هر کاری میزند شکست می خورد. او به جای این که دلیل ناکامی هایش را بیابد، فکر می کند آدم بدشانسی است و چون بدشانسی هایش تداوم می یابد، دست به خودکشی می زند.