پوستر فیلم  برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی

برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی

محصولآمریکا
مستند «برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی» داستان شروع دوستی دو شخصیت برجسته قرن بیستم یعنی «محمد علی کلی» و «مالکوم ایکس» را روایت می کند که با شروعی تصادفی و پایانی غم انگیز ختم می شود.
Marcus A. Clarke
Thomas Brenneck