پوستر فیلم  شهریار

شهریار

محصولایران
سریال «شهریار» به بررسی زندگی نامه شاعر پر آوازه ایرانی به نام «شهریار» و سختی هایی که ایشان در طول زندگی در دوره حکومت قاجار تحمل کرده است، می پردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
کمال تبریزی
پروانه پرتو
وحید شفیق