پوستر فیلم  پرگار

پرگار

محصولایران
سریال «پرگار» داستان خانواده ای دارای دو دختر است که دختر کوچک آن ها سال ها قبل به فرزند خواندگی پذیرفته شده ولی خود دختر از این اتفاق خبر ندارد. مادر واقعی دختر که از پدرش جدا شده بود و فکر می کرد دخترش مرده است حالا از خارج از کشور برگشته و به دنبال سرنوشت دخترش است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر