پوستر فیلم  دوقلوها

دوقلوها

محصولایران
سریال «دوقلوها» درباره «پایان» و «پویان» دوقلوهای غیر همسانی است که تنها صد روز فرصت دارند تا مغازه میراثی عمو و قیّم خود را نجات دهند. زیرا «آقای پاشا» تنها کسی است که در این دنیا به توانایی های این دو اعتماد کرده. هرچند اوضاع چندان بر وفق مرادشان نیست و آن ها مدام شکست می خورند و ماجراهای جالب و آموزنده ای را رقم می زنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
جمشید بیات ترک
مهدی بصیری
رضا شهبازی