پوستر فیلم  نردبام آسمان

نردبام آسمان

محصولایران
سریال «نردبام آسمان» داستان زندگی غیاث ‌الدین جمشید کاشانی، اخترشناس و ریاضی‌ دان ایرانی قرن نهم هجری را از کودکی تا بزرگسالی و در زمان حکومت مغول ها در ایران، به تصویر می کشد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
محمدحسین لطیفی
محسن علی ‌اکبری
حامد عنقا
فریور رضایی