پوستر فیلم  کلاه سبزها

کلاه سبزها

محصولایران
فیلم «کلاه سبزها» داستان مقاومت ۳۴ روزه تکاوران نیروی دریایی به فرماندهی ناخدا «صمدی» و پادگان دژ و مردم خرمشهر است که با دلاوری و فداکاری در مقابل رژیم بعثی ایستادگی کردند و به دفاع از خاک و ناموسشان پرداختند.
آرش معیریان
حسن هاشمی نسب
مهدی ایوبی
مسعود تکاور