پوستر فیلم  زیر آسمان شهر

زیر آسمان شهر فصل 3 قسمت 32

محصولایران
درفصل ۳ سریال «زیر آسمان شهر» ساختمانی که بهروز و دیگر همسایگانش در آن با یکدیگر زندگی می کردند، به دلیل نوسازی تخلیه شده است و هر یک به خانه جدیدی نقل مکان کرده اند. غلام شش لول بند و خانم فرامرزی به یک ساختمان جدید رفته اند و در تلاش اند تا همسایگان سابق خود را دور هم جمع کنند، اما در این راه با موضوعات فراوانی روبرو می شوند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر