پوستر فیلم  مانجی: مرد کوهستان

مانجی: مرد کوهستان

محصولهند
فیلم «مانجی: مرد کوهستان» «Manjhi: The Mountain Man» درباره مردی به نام «مانجی» است. بعد از این که همسرش در تلاش برای عبور از یک کوه در گذشت، مانجی، از خشم شدید، تلاش می کند جاده ای را در دل کوه بسازد.