پوستر فیلم  برگ جان

برگ جان

محصولایران
فیلم «برگ جان» به کارگردانی «ابراهیم مختاری» حکایت آدمی است که در تقلای رسیدن به خواسته ای است که چون به آن می رسد دیگر برایش ارزشی ندارد. پس مسیر زندگی را برای رسیدن به آرزویی تغییر می دهد که همواره در پی برآورده شدنش بود اما در این مسیر اتفاقاتی رخ می دهد.
ابراهیم مختاری
ابراهیم مختاری
بهزاد عبدی
میثم مولایی