پوستر فیلم  دستهای خالی

دستهای خالی

محصولایران
مستند «دستهای خالی» از یکی مقالات میشل فوکو، فیلسوف نامدار فرانسوی در دوران معاصر، الهام گرفته شده است و به واکاوی نگرش این اندیشمند نسبت به انقلاب اسلامی ایران می‌ پردازد.