پوستر فیلم  میان زمین و آسمان

میان زمین و آسمان

محصولآمریکا
فیلم «میان زمین و آسمان» درباره مردی به نام «رایان بینگهام» است که شغل او ابلاغ خبر تعدیل نیروهای کارخانه هایی است که مدیران آن ها توانایی اخراج آن ها را ندارند. او با دختری آشنا می شود که رقیب شغلی او است و روش متفاوتی دارد.
فیلم‌های پیشنهادی
Jason Reitman
Rolfe Kent
Dana E. Glauberman