پوستر فیلم  به من بگو ...

به من بگو ...

محصولایران
فیلم کوتاه «به من بگو ...» بیوگرافی پرستار بچه ای به نام «سارا» است که با تمام مشکلات زندگی که دارد باز هم در برابر این مشکلات ایستادگی کرده و به زندگی ادامه می دهد.
بازیگران فیلم کوتاه به من بگو ...
مهدی تبریزی
شبنم شکوفان
مهدی تبریزی
کاوه ایمانی