پوستر فیلم  فصل بلوغ

فصل بلوغ

محصولایران
فیلم «فصل بلوغ» به کارگردانی «رهبر قنبری» درباره دو نوجوان است که به تهران مهاجرت کرده‌ و در حومه شهر مشغول کار می شوند اما ناخواسته درگیر باندهای سرقت اتومبیل شده و دنبال راهی هستند که خود را نجات دهند.
رهبر قنبری
رضا جودی
رهبر قنبری
مهدی جودی