پوستر فیلم  جناب عالی

جناب عالی فصل 1 قسمت 13

محصولایران
امیرعلی که از شایعات و دروغ پردازی ها خسته شده است برای بار دوم و این بار مصرانه تر نزد پیرهادی می رود و استعفا می دهد. اما پیرهادی با بیان این که خود او نیز به مشکلات داخل وزارتخانه واقف است از او می خواهد کم نیاورد و به جلسه رای اعتماد برود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر