پوستر فیلم  حمله خرچنگها

حمله خرچنگها

محصولایران
فیلم سینمایی «حمله خرچنگها» درباره مردی به نام «سیدمهدی» یکی از مبارزان پرسابقه دلوار و از دوستان صمیمی «رئیسعلی دلواری» است. او که تصمیم دارد با دختری مبارز ازدواج کند، در شب عروسی همراه با هم ولایتی هایش مورد تهاجم قوای انگلیس قرار می گیرد و دستگیر می شود.